Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Quyền, Trách nhiệm và Giới hạn
 

Điều 6: Quyền của chủ tài khoản

 • Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản, mật khẩu, giấy tờ tùy thân, câu hỏi và câu trả lời bảo mật và số điện thoại bảo vệ tài khoản. 
 • Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn, sử dụng bàn phím ảo, nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; bổ sung, đăng ký số điện thoại bảo vệ tài khoản; khóa tài khoản, sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản. 
 • Bạn được quyền tặng, cho tài khoản Nhadattop1.com ID cho người khác. Quyền được tặng, cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định sử dụng của Nhadattop1.com ID. Việc tặng, cho tài khoản phải tuân thủ theo quy trình của Nhadattop1.com ID. 
 • Được sử dụng các dịch vụ của Nhadattop1.com. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật. 


Điều 7: Trách nhiệm của chủ tài khoản 

 • Để nhận được sự hỗ trợ từ chúng tôi, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. 
 • Bạn đảm bảo rằng thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực, chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp. 
 • Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. 
 • Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. 
 • Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. 
 • Nhadattop1.com quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem dịch vụ, nội dung nào của Nhadattop1.com thích hợp cho con của bạn. 
 • Nếu bạn là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem dịch vụ, nội dung mà bạn sử dụng có phù hợp với bạn không. 
 • Khi phát hiện ra lỗi của dịch vụ, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Nhadattop1.com cũng như các dịch vụ liên quan, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua mail: Nhadattop1.comvn@gmail.vn 
 • Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông. Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng dịch vụ của Nhadattop1.com. 
 • Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định của chúng tôi. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm chúng tôi sẽ khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn, hoặc sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết. 
 • Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật. 


Điều 8: Quyền của Nhadattop1.com

 • Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng dịch vụ của Nhadattop1.com được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. 
 • Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Nhadattop1.com có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 • Nhadattop1.com có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định trên. 
 • Nhadattop1.com có quyền ngay lập tức tạm khóa tài khoản hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn của bạn nếu Nhadattop1.com xác định rằng bạn đã vi phạm điều khoản sử dụng này hoặc bạn có hành vi không tôn trọng, xúc phạm, lăng mạ, đe dọa, gây rối trật tự ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của Nhadattop1.com. Trong trường hợp này, Nhadattop1.com có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các dịch vụ của Nhadattop1.com cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết. 
 • Nhadattop1.com có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn. Nếu có vi phạm về điều khoản, Nhadattop1.com sẽ xóa, khóa tài khoản của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. 


Điều 9: Trách nhiệm của Nhadattop1.com

 • Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ của Nhadattop1.com 
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Nhadattop1.com. Tuy nhiên, Nhadattop1.com chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác. 
 • Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, Nhadattop1.com không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận. 


Điều 10: Giới hạn, quyền lợi

 • Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của Nhadattop1.com liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ 3. Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dịch vụ, mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ tốt nhất. Tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dịch vụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi dịch vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng và chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai,... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Nhadattop1.com cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên, Nhadattop1.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này. 
 • Nhadattop1.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng dịch vụ của Nhadattop1.com. Khi bạn sử dụng dịch vụ và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.