Tổng hợp bán lại khu hồ 12ha, 90m2 - 115m2 - 152m2 - 185m2 - 300m2 - 500m2, harmony, 0934 555 420

Tổng hợp bán lại khu hồ 12ha, 90m2 - 115m2 - 152m2 - 185m2 - 300m2 - 500m2, harmony, 0934 555 420

Tiêu chí tìm kiếm: Bán Nhà biệt thự, liền kề Quận Long Biên

Giá: 8,000,000,000 đ

Diện tích: 90 m2

Địa chỉ nhà: Bán nhà biệt thự, liền kề tại Vinhomes The Harmony - Quận Long Biên - Hà Nội

Thông tin liên hệ

Họ tên Ha

SĐT 0986785763

Địa chỉ

Chi tiết Tổng hợp bán lại khu hồ 12ha, 90m2 - 115m2 - 152m2 - 185m2 - 300m2 - 500m2, harmony, 0934 555 420


Tổng hợp các vị trí ưng ý bán lại khu hồ 12ha, Harmony. 0934 555 420.
* Diện tích: 90m2 - 96m2.
- Nguyệt Quế: 4-09, 90m2.
- Nguyệt Quế: 4-31, 90m2.
- Nguyệt Quế: 8-05, 90m2.
- Nguyệt Quế: 8-17, 90m2.
- Nguyệt Quế: 12-35, 96m2.
- Nguyệt Quế: 12-26, 96m2.
- Tulip 7-06, 90m2.
- Tulip 7-86, 90m2.
- Tulip 5-22, 90m2.
- Tulip 5-38, 90m2.
- Tulip 4-30, 90m2.
- Tulip 4-66, 90m2.
* Diện tích 112m-144m2.
- Tulip 7-24, 112m2.
- Tulip 5-28, 112m2.
- Nguyệt Quế 7-27, 112m2.
- Nguyệt Quế 7-04, 120m2.
- Nguyệt Quế 8-03, 120m2.
- Nguyệt Quế 15-11, 144m2.
* Diện tích: 152m-168m2.
- Nguyệt Quế 4-28, 168m2.
- Nguyệt Quế 4-08, 168m2.
- Nguyệt Quế 6-09, 152m2.
- Nguyệt Quế 6-35, 152m2.
- Nguyệt Quế 8-20, 152m2.
- Nguyệt Quế 8-08, 152m2.
- Nguyệt Quế 9-16, 152m2.
- Nguyệt Quế 9-30, 152m2.
* Diện tích; 185m -225m2.
- Nguyệt quế 2-05, 185m2.
- Nguyệt quế 2-11, 185m2.
- Nguyệt quế 3-04, 185m2.
- Nguyệt quế 3-26, 185m2.
- Tulip 3-22, 185m2.
- Tulip 3-42, 185m2.
- Tulip 3-25, 225m2.
- Nguyệt quế 15-22, 192m2.
- Nguyệt quế 16-28, 192m.
* Đơn Lập, diện tích: 300m2 - 360m2.
- TuLip 7-01: 327m2.
- TuLip 6-02: 327m2.
- Nguyệt quế 4-01: 362m2.
- Nguyệt quế 5-02: 362m2.
- Nguyêt quế 15-44: 320m2.
* Đơn lập mặt hồ; Tulip 1-15, Tulip 1-31, Nguyệt Quế: 8-02, Nguyệt Quế 12-01.
* Khách quan tâm liên hệ: 0934 555 420

Giá: 8,000,000,000 đ

Diện tích: 90 m2

Địa chỉ nhà: Bán nhà biệt thự, liền kề tại Vinhomes The Harmony - Quận Long Biên - Hà Nội

Thông tin liên hệ

Họ tên Ha

SĐT 0986785763

Địa chỉ

Có thể bạn quan tâm

Đúng
Bạn cần mua Nhà biệt thự, liền kề tại Quận Long Biên ?